Biochemiczne i farmakologiczne właściwości SR 49059, nowego, silnego, niepeptydowego antagonisty szczurzych i ludzkich receptorów wazopresyny V1a.

SR 49059, nowy silny i selektywny aktywny doustnie, niepeptydowy antagonista wazopresyny (AVP) scharakteryzowano w kilku modelach in vitro i in vivo. SR 49059 wykazał wysokie powinowactwo do receptorów V1a z wątroby szczura (Ki = 1,6 +/- 0,2) i ludzkich płytek, nadnerczy i mięśniówki macicy (Ki w zakresie od 1,1 do 6,3 nM). Opisany poprzednio niepeptydowy antagonista V1, OPC-21268, był prawie nieaktywny w tkankach ludzkich w stężeniach do 100 mikroM. SR 49059 wykazywał znacznie niższe powinowactwo (dwa rzędy wielkości lub więcej) dla AVP V2 (bydlęcy i ludzki), V1b (ludzki) i oksytocynowy (szczurzy i ludzki) i nie miało mierzalnego powinowactwa do wielu innych receptorów. W warunkach in vitro indukowany przez AVP skurcz tętnicy ogonowej szczurów był antagonizowany przez SR 49059 (pA2 = 9,42). Ponadto, SR 49059 hamował indukowaną przez AVP agregację ludzkich płytek z wartością IC50 3,7 +/- 0,4 nM, podczas gdy OPC-21268 był nieaktywny do 20 mikroM. In vivo, SR 49059 hamował odpowiedź presyjną na egzogenne AVP u szczurzych szczurów (dożylnie) i u szczurów z normalnym ciśnieniem (dożylnie i per os) o długim czasie działania (> 8 h przy 10 mg / kg po). We wszystkich zastosowanych testach biologicznych SR 49059 pozbawione było jakiejkolwiek wewnętrznej agonistycznej aktywności. Tak więc, SR 49059 jest najsilniejszym i najbardziej selektywnym niepeptydowym antagonistą AVP V1a opisanym do tej pory, z wyraźnym powinowactwem, selektywnością i skutecznością wobec receptorów zwierzęcych i ludzkich. Z tym oryginalnym profilem SR 49059 stanowi potężne narzędzie do badania terapeutycznej użyteczności selektywnego antagonisty V1a.
[więcej w: termoablacja ultradźwiękowa, gothic 4 pl torrent, zagrzybiony organizm objawy ]