Próba trzech schematów antyretrowirusowych u dzieci zarażonych HIV-1 ad 8

Odkrycia te mają ważne implikacje i zasługują na dalszą ocenę w dużych, randomizowanych badaniach. Ponieważ tempo progresji choroby jest często przyspieszane u młodych dzieci zarażonych wirusem HIV-1, a ponieważ w pierwszym roku życia brakuje nam wiarygodnych czynników predykcyjnych, 7 uzasadnione wydaje się rozważenie wczesnego rozpoczęcia leczenia przeciwretrowirusowego, o ile jest to wykonalne do czasu uzyskania dalszych danych. są dostępne.3,4,6 W Stanach Zjednoczonych i innych krajach rozwiniętych stosowanie perinatalnych schematów antyretrowirusowych znacznie zmniejszyło przenoszenie HIV z matki na dziecko. Jednak na całym świecie ponad 2000 dzieci każdego dnia otrzymuje zakażenie HIV-1 od swoich matek, z czego 90% mieszka w krajach rozwijających się. Bieżące wysiłki skoncentrowane na wdrożeniu terapii przeciwretrowirusowej w celu zapobiegania przenoszeniu zakażenia z matki na dziecko w krajach rozwijających się powinny zostać rozszerzone w celu opracowania wczesnych możliwości diagnostycznych, a także uproszczonych, skutecznych strategii leczenia dla kobiet zakażonych HIV-1 i ich dzieci. Niektórzy badacze sugerują, że intensywne leczenie w pierwszym roku życia może ograniczyć koszty leczenia i poprawić wyniki. Jednak nasze dane świadczące o szybkim wznowieniu replikacji wirusa z późniejszym wyczerpaniem limfocytów T CD4 u dzieci z początkową supresją replikacji wirusa sugerują, że strategia ta nie zakończy się sukcesem w dłuższej perspektywie. Połączenie wczesnej terapii przeciwretrowirusowej ze szczepieniem w celu wygenerowania i utrzymania odpowiedzi immunologicznej specyficznej względem HIV-1 może pozwolić na opracowanie bardziej oszczędnych strategii terapii antyretrowirusowej u takich pacjentów.
[patrz też: bifidobacterium, chloramfenikol, wdrożenia magento ]
[patrz też: wyszukiwarka kodów icd 10, za krotkie wedzidelko, gothic 4 torrent ]