Ewolucja oceny genetycznej nowotworów złośliwych ginekologicznych związanych z BRCA: kanadyjski multidyscyplinarny plan działania

width=300Historia badań genetycznych u pacjentów z rakiem jajnika zmieniła się dramatycznie w ostatnich latach. Korzyści terapeutyczne wynikające z zastosowania inhibitorów polimerazy ADP-rybozy (PARP) w leczeniu nowotworów jajników związanych z BRCA1 / 2 spowodowały wzrost zapotrzebowania i konieczność uzyskania wyników badań genetycznych, podczas gdy rozwój technologiczny doprowadził do powszechnego stosowania wieloagenowych paneli nowotworowych oraz opracowanie protokołów badań nowotworów. Tradycyjne modele poradnictwa genetycznego nie są już zrównoważone i muszą ewoluować, aby odpowiadać szybkiej ewolucji technologii testów genetycznych i rozwojowi spersonalizowanej medycyny. Niedawno przedstawiciele onkologii, genetyki klinicznej, genetyki molekularnej, patologii i wsparcia pacjentów wspólnie stworzyli krajowe, multidyscyplinarne kanadyjske konsorcjum. Poprzez dostosowanie interesów interesariuszy, Wspólnota Praktyk BRCA Testing to Treatment (BRCA Testing to Treatment) ma na celu opracowanie krajowej strategii testowania BRCA1 / 2 w guzie i linii płciowej oraz poradnictwa genetycznego u kobiet z rakiem jajnika. 
[hasła pokrewne: test inteligencji emocjonalnej golemana, noże fiskars allegro, trigeminia komorowa ]