Factorial Trial z sześciu interwencji w celu zapobiegania pooperacyjnych nudności i wymiotów

Nieleczona, jedna trzecia pacjentów poddanych zabiegowi operacyjnemu będzie miała pooperacyjne nudności i wymioty. Chociaż przeprowadzono wiele badań, względne korzyści profilaktycznych interwencji przeciwwymiotnych, podawane same lub w skojarzeniu, pozostają nieznane. Metody
Do badania zakwalifikowano 5199 pacjentów z wysokim ryzykiem pooperacyjnych nudności i wymiotów w randomizowanej, kontrolowanej próbie projektowania czynnikowego, która została wykorzystana do oceny interakcji między aż trzema interwencjami przeciwwymiotnymi. Spośród tych pacjentów 4123 losowo przydzielono do z 64 możliwych kombinacji sześciu interwencji profilaktycznych: 4 mg ondansetronu lub bez ondansetronu; 4 mg deksametazonu lub bez deksametazonu; 1,25 mg droperidolu lub bez droperidolu; propofol lub lotny środek znieczulający; azot lub podtlenek azotu; i remifentanil lub fentanyl. Pozostali pacjenci zostali losowo przydzieleni w odniesieniu do pierwszych czterech interwencji. Pierwszorzędowym wynikiem były nudności i wymioty w ciągu 24 godzin po zabiegu, co oceniono na ślepo.
Wyniki
Ondansetron, deksametazon i droperidol zmniejszają ryzyko nudności i wymiotów pooperacyjnych o około 26 procent. Propofol zmniejszył ryzyko o 19 procent, a azot o 12 procent; zmniejszenie ryzyka w przypadku obu tych środków (tj. całkowitego znieczulenia dożylnego) było zatem podobne do obserwowanego dla każdego z leków przeciwwymiotnych. Wszystkie interwencje działały niezależnie od siebie i niezależnie od podstawowego ryzyka pacjenta. W związku z tym względne ryzyko związane z połączonymi interwencjami można oszacować, mnożąc względne ryzyko związane z każdą interwencją. Bezwzględna redukcja ryzyka była jednak krytyczną funkcją podstawowego ryzyka pacjentów.
Wnioski
Ponieważ interwencje przeciwwymiotne są równie skuteczne i działają niezależnie, najbezpieczniejsze lub najtańsze powinny być użyte jako pierwsze. Profilaktyka jest rzadko uzasadniona u pacjentów niskiego ryzyka, pacjenci z umiarkowanym ryzykiem mogą odnieść korzyść z pojedynczej interwencji, a wielokrotne interwencje powinny być zarezerwowane dla pacjentów wysokiego ryzyka.
Wprowadzenie
Znieczulenie podaje się ponad 75 milionom pacjentów chirurgicznych rocznie na całym świecie. Nieleczona, jedna trzecia będzie miała pooperacyjne nudności, wymioty lub obydwie.1-3 Pacjenci często oceniają nudności pooperacyjne i wymioty jako gorsze niż ból pooperacyjny. 4,5 Nie jest zatem zaskakujące, że zapobieganie pooperacyjnym nudnościom i wymiotom poprawia satysfakcję wśród pacjentów. pacjenci, którzy mogą je doświadczyć.6 Wymioty zwiększają ryzyko aspiracji i wiązały się z rozerwaniem szwów, zerwaniem przełyku, rozedmą podskórną i obustronnymi odma opłucnową.7,8 Pooperacyjne nudności i wymioty często opóźniają rozładowanie z jednostek opieki stomatesthesia, a także są główną przyczyną nieoczekiwanego przyjęcia do szpitala po planowanym zabiegu ambulatoryjnym.9 Roczny koszt pooperacyjnych nudności i wymiotów w Stanach Zjednoczonych wynosi kilkaset milionów dolarów.10,11
Ponad 1000 randomizowanych, kontrolowanych badań oceniło farmakologiczne metody zapobiegania nudnościom i wymiotom oraz ich leczenia. Większość porównała pojedynczą interwencję z placebo. Antagoniści serotoniny (5-hydroksytryptaminy typu 3) (np. Ondansetron), deksametazon (kortykosteroid) i droperidol (lek neuroleptyczny) należą do najlepiej zbadanych środków przeciwwymiotnych
[hasła pokrewne: dronedaron, amiodaron, citalopram ]
[przypisy: zagrzybiony organizm objawy, zakwaszenie organizmu mit, cubase 7 crack ]