Infekcje Clostridium związane z alloprzeszczepami mięśniowo-szkieletowymi ad

Niniejszym informujemy o naszych odkryciach i przedstawiamy tymczasowe zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa transplantacji tkanek. Metody
Definicja i identyfikacja przypadków
Przypadek został zdefiniowany jako zakażenie w miejscu operacyjnym18 w ciągu 12 miesięcy po przeszczepie alloprzeszczepu u zdrowego poza tym pacjenta z USA bez znanych czynników ryzyka zakażenia w miejscu operowanego19 (np. Cukrzyca) lub zakażenia Clostridium (np. Zażywania narkotyków w iniekcjach lub hematologicznego lub rak okrężnicy) w miejscu implantacji aloprzeszczepu w okresie od stycznia 1998 r. do marca 2002 r. Wszystkie przypadki zostały potwierdzone przez hodowlę aspiratów krwi lub kolan.
Pozyskiwaliśmy zgłoszenia przypadków, analizując opublikowane raporty 8-10 i listy poczty elektronicznej oraz kontaktując się z Administracją Żywności i Leków (FDA); państwowe organy regulacyjne w Kalifornii, na Florydzie iw Nowym Jorku; i banki tkanek. Nasze dochodzenie składało się z badań epidemiologicznych, przeglądu procedur banków tkanek i badań laboratoryjnych.
Badania epidemiologiczne
Użyliśmy standardowych formularzy do zapisywania danych z dokumentacji medycznej i chirurgicznej potencjalnych pacjentów. Skontaktowaliśmy się z bankami tkanek, które odzyskały tkankę od implikowanych dawców i wykorzystały wystandaryzowane formularze do rejestrowania informacji, takich jak czas od śmierci dawcy do schłodzenia organizmu. Prześledziliśmy tkanki od implikowanych dawców do banków tkanek, które odzyskały tkankę i do wszelkich innych banków tkankowych, które przetwarzały tkankę od tego samego dawcy. Poprosiliśmy o dane dotyczące wszystkich dostępnych metod hodowli i wyników, metod przetwarzania tkanek i wyników pacjentów.
Ponieważ zgłaszanie zakażeń Clostridium nie było obowiązkowe, a liczba alloprzeszczepów określonych typów tkanek była nieznana, wykorzystaliśmy dostępne dane do oszacowania wskaźników infekcji Clostridium. Licznik składał się z liczby przypadków zgłoszonych do CDC po wszczepieniu allograftu w 2001 r. W celu uzyskania mianownika uzyskaliśmy całkowitą liczbę alloprzeszczepów mięśniowo-szkieletowych wysyłanych przez Tissue Bank A w 2001 r. Przy użyciu publicznie dostępnych danych złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ponadto wykorzystaliśmy dane z programu licencjonowania stanu Nowy Jork, aby uzyskać liczbę tak zwanych tkanek sportowo-lekarskich (tj. Ścięgien używanych do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, świeżych kłykci kości udowych i łąkotek) rozprowadzanych na poziomie krajowym przez Tissue Bank A w 2001. Następnie obliczyliśmy odsetek infekcji Clostridium według rodzaju przeszczepionej tkanki.
Korzystając z danych programu licencjonowania stanu Nowy Jork, obliczyliśmy odsetek tkanek mięśniowo-szkieletowych przetwarzanych i dystrybuowanych przez bank tkanek A w porównaniu z innymi bankami tkanek w okresie od stycznia 1998 r. Do marca 2002 r. (Tj. Udział w rynku). Oszacowaliśmy współczynniki ryzyka infekcji Clostridium związane z tkankami dystrybuowanymi na poziomie krajowym przez Tissue Bank A od stycznia 1998 r. Do marca 2002 r. Dane dotyczące mianownika specyficzne dla tkanki od 1998 r. Do 2001 r. Uzyskano z stanu Nowy Jork. Oszacowaliśmy wskaźniki od stycznia 2002 r. Do marca 2002 r., Ekstrapolując dane z 2001 r., Zakładając tę samą częstotliwość dystrybucji alloprzeszczepów.
Przegląd proceduralny
Odwiedziliśmy trzy banki tkanek, w tym Tissue Bank A, i obserwowaliśmy, jak odzyskiwane są tkanki ze zwłok, przetwarzane i hodowane; przejrzane podręczniki procedur operacyjnych; i przeprowadził wywiady z personelem banków tkanek
[przypisy: buprenorfina, agaricus, wdrożenia magento ]
[patrz też: gothic 4 pl torrent, wafle ryżowe ig, maczeta allegro ]