Infekcje Clostridium związane z alloprzeszczepami mięśniowo-szkieletowymi cd

Ponadto dokonaliśmy przeglądu raportów z inspekcji z Nowego Jorku i FDA, listów ostrzegawczych oraz opublikowanych przepisów i norm.20-23 Badania laboratoryjne
Uzyskaliśmy nie wszczepione tkanki od implantów z banku tkanek A i wyhodowaliśmy próbki. Przeprowadziliśmy eksperymenty in vitro w celu oceny metody wykrywania zarodników Clostridium przez bank tkanek. Aby ustalić, czy pozostałe środki przeciwdrobnoustrojowe na tkance uprzednio zawieszonej w roztworze przeciwdrobnoustrojowym mogą powodować bakteriostazę, 24 określiliśmy spodziewane stężenia antybakteryjne w pożywce hodowlanej w beztlenowych, standardowych butelkach do hodowli krwi, które nie zawierały węgla drzewnego (BacT / Alert, Organon Teknika) używanego przez Bank tkanek A. Przeprowadziliśmy eksperymenty in vitro w celu ustalenia, czy te stężenia przeciwdrobnoustrojowe wywoływały bakteriostazę przy ekspozycji na niskie inokulum (100 zarodników na butelkę do hodowli krwi) C. sordellii (American Type Culture Collection szczep 14337); użyliśmy trzech różnych ilości roztworu przeciwdrobnoustrojowego (0,5 ml, 1,0 ml i 2,0 ml), aby przedstawić przeniesienie resztkowe. Butelki do hodowli krwi inkubowano w 35 ° C przez 14 dni; butelki wykazujące wzrost poddano barwieniu metodą Grama, platerowano tlenowo i beztlenowo i potwierdzono jako C. sordellii. Butelki nie mające wzrostu po 14 dniach trzymano przez dodatkowe 7 dni, a następnie powlekano galwanicznie; płytki inkubowano przez 10 dni. Zbadaliśmy również, czy użycie butelek zawierających węgiel aktywowany pomaga w odzyskiwaniu przetrwalników.25
Analiza statystyczna
Dane analizowano przy użyciu oprogramowania Epi Info (CDC, wersja 6.04). W celu porównania zmiennych jakościowych zastosowano, odpowiednio, chi-kwadrat lub dokładny test Fishera. Wskaźniki ryzyka zostały obliczone. Wszystkie wartości P są dwustronne.
Wyniki
Badania epidemiologiczne
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 14 pacjentów z infekcjami Clostridium związanymi z alloprzeszczepem w Stanach Zjednoczonych, 1998-2002. Od stycznia 1998 r. Do marca 2003 r. 14 pacjentów (w tym pacjent indeksowy) spełniło definicję przypadku (Tabela 1). C. septicum wyizolowano w 12 (86 procent). Mediana wieku wynosiła 32 lata (zakres od 15 do 52); 10 pacjentów (71 procent) było płci męskiej. Objawy rozpoczęły się po 4,5 dniach (zakres od 2 do 85) po implantacji alloprzeszczepu. Jedyną śmiercią była śmierć pacjenta z indeksem, który miał zakażenie C. sordellii. 9 Wszyscy inni pacjenci wymagali hospitalizacji, dożylnej terapii przeciwbakteryjnej, wspólnego irygacji i debiutu. Dziesięciu pacjentów (71 procent) wymagało usunięcia allograftu; trzy zostały zaplanowane na operację wymiany stawu kolanowego na trudny do zniesienia ból, a trzy nie mogły utrzymać pełnego zatrudnienia z powodu niepełnosprawności poinfekcyjnej.
Odzyskiwanie tkanki
Tkanki wszczepione 14 pacjentom pochodziły od 9 dawców w postaci siedmiu banków tkankowych. Dawcy nie mieli jawnych objawów infekcji przed śmiercią; sześciu zmarło z powodu traumy. Mediana czasu od śmierci do schłodzenia ciała wynosiła 5,9 godziny (zakres od 4,1 do 19,0). Normy branżowe stwierdzają, że tkanki można odzyskać do 24 godzin po śmierci, o ile przerwa między śmiercią a chłodzeniem organizmu nie przekracza 12 godzin23; limit ten został przekroczony w przypadku dwóch dawców (15 godzin i 19 godzin).
Tracing tkankowy
Tkanki alloprzeszczepów wszystkich 14 pacjentów zostały przetworzone przez Tissue Bank A
[podobne: ambroksol, amiodaron, suprasorb ]
[podobne: wole guzowate tarczycy, worek oponowy kręgosłupa, allegro askas77 ]