Koekspresja transporterów glukozy i glukokinazy w oocytach Xenopus wskazuje, że zarówno transport glukozy, jak i fosforylacja określają wykorzystanie glukozy.

System ekspresji oocytu Xenopus wykorzystano do zbadania, w jaki sposób transportery glukozy (GLUT 2 i GLUT 3) i aktywność glukokinazy (GK) wpływają na wykorzystanie glukozy. Niewykorzystane oocyty i niskie wskaźniki zarówno transportu glukozy, jak i fosforylacji; ekspresja GLUT 2 lub GLUT 3 zwiększyła fosforylację glukozy około 20 razy przez niską Km, endogenną heksokinazę przy stężeniu glukozy Met i 228: Thr -> Met, nie zwiększyły wykorzystania glukozy pomimo akumulacji zarówno podobnej ilości immunoreaktywnego białka GK i glukozy we krwi komórka. Koekspresja zmutowanego GK i normalnej izoformy GK nie zakłócała funkcji normalnego enzymu GK. Ponieważ koekspresja GK i transportera glukozy w oocytach przypomina warunki w hepatocytach i komórkach beta trzustki, wyniki te wskazują, że wzrost wykorzystania glukozy przy stężeniach glukozy> mM zależy od funkcjonalnego transportera glukozy i GK.
[patrz też: udar pnia mózgu rokowania, zagrzybiony organizm objawy, zakwaszenie organizmu mit ]