Próba trzech schematów antyretrowirusowych u dzieci zarażonych HIV-1 ad

Niemowlęta kwalifikowały się do zapisania, jeśli przynajmniej jedna z próbek krwi była pozytywna w kierunku HIV-1 na podstawie testu lub hodowli z reakcją łańcuchową polimerazy (PCR) i jeśli HIV-1 wyizolowano z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej w innej próbce krwi przed terapią. Rekrutacja miała miejsce od maja 1997 r. Do listopada 1998 r. W 25 klinicznych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Puerto Rico. Badani byli stratyfikowani według wieku – trzech miesięcy lub młodszych (wczesna terapia) i starszych niż trzy miesiące (terapia opóźniona) – i byli kolejno zapisani do jednego z trzech schematów leczenia, w sumie sześć kohort (Tabela 1). Wszystkie dzieci otrzymały mniej niż 10 tygodni wcześniejszej terapii nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, a żadna z nich nigdy nie otrzymała inhibitorów proteazy ani nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy. Zmierzono wzrost i wagę, przeprowadzono badanie fizyczne i oceny laboratoryjne (pełna morfologia krwi z licznikiem różnicowym, testy funkcji wątroby i pomiar poziomu glukozy w surowicy, poziom RNA HIV-1 w osoczu i limfocyt z krwi obwodowej podgrupy) zostały zakończone podczas wizyty przesiewowej, na początku badania, przed rozpoczęciem leczenia, co 4 tygodnie do 24 tygodnia, co 8 tygodni do 56 tygodnia, a następnie co 12 tygodni od tygodni 56 do 200. Wszystkie zdarzenia niepożądane były oceniane z użyciem Podziału Toksycznych Tabel AIDS dla Klasyfikacji Ciężkości Doświadczeń Niekorzystnych dla Dzieci (gdzie wynik 0 wskazuje na brak działań niepożądanych, wynik łagodnych działań niepożądanych, wynik 2 umiarkowanych działań niepożądanych, wynik 3 ciężkich zdarzeń niepożądanych, oraz wynik 4 potencjalnie zagrażających życiu zdarzeń niepożądanych).
Komitety dla ludzi w każdym ośrodku klinicznym zatwierdziły te badania. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od prawnych opiekunów dzieci. Przestrzegano wytycznych Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczących eksperymentowania na ludziach.
Analizy laboratoryjne
Poziomy RNA HIV-1 mierzono za pomocą testu PCR (Roche Ultrasensitive Amplicor assay, wersja 1.0). Dzieci kontynuowały przyjmowanie badanych leków, jeśli poziom RNA HIV-1 w osoczu był mniejszy niż 1000 kopii na mililitr w ciągu 16 tygodni; następnie obserwowano je przez okres do 200 tygodni. Dzieci, które przerwały terapię lekową z jakiegokolwiek powodu, poddawano klinicznej i laboratoryjnej ocenie co 3 miesiące przez rok po zaprzestaniu leczenia (mediana czasu obserwacji, 48 tygodni).
Liczbę kopii prowirusowego DNA HIV-1 seryjnie oznaczano ilościowo w limfocytach T CD4 z zastosowaniem modyfikacji systemu testowego Roche Amplicor HIV-1, jak opisano wcześniej.8 Genotypowanie wirusów uzyskanych w wyjściowych próbkach osocza dla mutacji związanych z oporność przeciwretrowirusową przeprowadzono za pomocą zestawu do genotypowania TruGene HIV-1 (Visible Genetics).
Analiza statystyczna
W pierwotnej analizie statystycznej zastosowano metodę zamiaru leczenia, w której leczenie uznano za udane, jeśli dzieci nadal stosowały swój pierwotny schemat leczenia i poziom RNA HIV-1 był mniejszy niż 1000 kopii na mililitr w 16 tygodniu lub mniej niż 400 kopii na mililitr między 48 a 200 tygodniem, podczas gdy leczenie uznano za nieskuteczne we wszystkich innych przypadkach
[przypisy: busulfan, Corsodyl, dronedaron ]
[więcej w: zagrzybiony organizm objawy, zakwaszenie organizmu mit, cubase 7 crack ]