Bevacizumab plus irinotekan, fluorouracyl i leukoworyna z powodu przerzutowego raka jelita grubego ad 7

Te ulepszenia mają znaczenie kliniczne. Nie przewidywalibyśmy, że bezwzględna poprawa odsetka odpowiedzi o 10 procent IFL i bewacizumabu wiązałaby się ze zwiększeniem przeżycia o tej wielkości. Obserwacja ta sugeruje, że głównym mechanizmem bewacizumabu jest hamowanie wzrostu guza, a nie cytoredukcji. Tej klinicznej korzyści towarzyszył stosunkowo niewielki wzrost skutków ubocznych leczenia, którymi można było łatwo zarządzać. Nastąpił absolutny wzrost o około 10 procent ogólnej częstości występowania działań niepożądanych stopnia 3. Read more „Bevacizumab plus irinotekan, fluorouracyl i leukoworyna z powodu przerzutowego raka jelita grubego ad 7”

Oksaliplatyna, fluorouracyl i leukoworyna jako leczenie uzupełniające w leczeniu raka okrężnicy ad 7

Ponieważ większość nawrotów po operacji leczniczej występuje w ciągu pierwszych trzech lat, uważamy, że nasze wyniki w tym zakresie są kompletne. Chociaż ustalono, że pacjenci z chorobą w III stopniu zaawansowania odnoszą korzyści z leczenia uzupełniającego, to czy wszyscy chorzy na chorobę stadium II powinni otrzymywać takie leczenie, pozostaje dyskusyjny. Kontrowersję tę podtrzymywały od lat sprzeczne wnioski dwóch dużych grup śledczych. National Breastical Adjuvant Breast and Bowel Project stwierdził, że względne korzyści leczenia były w dużej mierze takie same dla guzów w stadium II i III, 20 podczas gdy Międzynarodowa wieloośrodkowa analiza grupowa badań raka jelita grubego B2 (IMPACT B2) nie wykazała statystycznie istotnej korzyści w przypadku guzów II stadium.21
Niedawna metaanaliza z Kliniki Mayo 22, która oceniła indywidualne dane dotyczące 3300 pacjentów, którzy zostali zapisani do pięciu randomizowanych badań, w tym tych analizowanych w badaniu IMPACT B2, wykazała, że pacjenci z chorobą w stadium II mogliby skorzystać z chemioterapii adiuwantowej, ale mniejszej stopniu niż pacjenci z guzami w stadium III. Rzeczywiście, bezwzględna korzyść u pacjentów z chorobą stopnia II jest tylko o połowę mniejsza niż u pacjentów z chorobą stopnia III, a dwa razy więcej pacjentów z guzami w stopniu II jest wymaganych w takich badaniach w celu wykrycia różnicy. Read more „Oksaliplatyna, fluorouracyl i leukoworyna jako leczenie uzupełniające w leczeniu raka okrężnicy ad 7”