The Anatomy of Hope: Jak ludzie zwyciężą w obliczu choroby

W tej książce Jerome Groopman dzieli się z czytelnikami tym, czego się dowiedział o potrzebie podtrzymania nadziei, szczególnie w obliczu poważnej choroby. Kluczowymi tematami, którymi się zajmuje, są zakres, w jakim nadzieja pojawia się w doświadczeniach pacjentów z chronicznymi i śmiertelnymi schorzeniami; znaczenie nadziei w umożliwieniu pacjentom, rodzinom, przyjaciołom i lekarzom sprostania wyzwaniom związanym z poważną chorobą; różne formy, jakie może przybierać nadzieja; oraz rolę lekarza w podtrzymywaniu lub co najmniej nie gaszeniu nadziei. Groopman omawia te problemy poprzez serię przemyślanych historii przypadków, które bez wątpienia będą rezonować zarówno z klinicystami, jak i niemedycznymi czytelnikami. Następnie dodaje podsumowanie niektórych aktualnych badań dotyczących fizjologicznych podstaw tego, co nazywamy nadzieją. Krótkie przejście do naukowego zrozumienia nadziei, choć z pewnym zainteresowaniem, jest pod wieloma względami oderwaniem od głównego nurtu tej rozważnej książki. The Anatomy of Hope nie jest nauką o medycynie, lecz bada sztukę medycyny. Czytając to, miałem silne poczucie, że siłą napędową pisania tej książki było chęć autora, aby porozmawiać bezpośrednio z klinicystami, w szczególności z osobami odpowiedzialnymi – zwłaszcza za pomocą przykładów – za edukację przyszłych pokoleń lekarzy. Groopman nauczył się na własnej skórze trudnej roli, jaką może mieć nadzieja w doświadczaniu choroby, i chce dzielić się tymi lekcjami. Podobnie jak rodzice wiedzą, jak bolesne może być obserwowanie, jak dziecko uczy się przez bolesne błędy, doświadczeni lekarze zdają sobie sprawę, że sztuka medycyny jest rzadko nabywana bez błędów. Niestety, kiedy lekarze popełniają błędy, pacjenci muszą również zapłacić cenę, a zachęcając lekarzy, aby nie lekceważyli roli, jaką mogą odegrać w promowaniu nadziei, Groopman wyraźnie wierzy, że zarówno lekarze, jak i pacjenci mają coś do zyskania.
Trochę zagubione w tekście tej uroczej książki jest rozdział, w którym autor opowiada o swoim bolesnym doświadczeniu chwilowej utraty nadziei, skutku wyniszczającego bólu pleców. Ten niedoceniany rozdział zasługuje na umieszczenie w czołówce książki z jasnym stwierdzeniem, dlaczego został uwzględniony. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że w wyniku swoich doświadczeń Groopman zna straszliwą cenę, którą pacjenci mogą zapłacić, gdy utracona jest nadzieja, oraz kluczową rolę, jaką mogą mieć lekarze w promowaniu i przywracaniu tej nadziei. Wie, jak źle przygotowani młodzi lekarze są do tego zadania, jak głęboko starsi lekarze żałują utraconych możliwości i jak wdzięczni są pacjenci, gdy opiekują się lekarze.
Deborah Kirklin, MB, B.Ch.
University College London Centre for Medical Humanities, Londyn N19 3UA, Wielka Brytania
d. [email protected] ac.uk
[więcej w: oprogramowanie stomatologiczne, bifidobacterium, chloramfenikol ]
[hasła pokrewne: gothic 4 pl torrent, wafle ryżowe ig, maczeta allegro ]